Skip to content

Algemeen Bestuur

Het bestuur van K.V. Ons Streven bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Mark ten Dam (06-83218401)
  • Secretaris: Vacant
  • Penningmeester: Jordy Tijink
  • Bestuurslid: Bjorn ten Dam

Algemeen mailadress: onsstreven@live.nl

Wil jij ook in het bestuur, of wil je een jaar stage lopen in het bestuur? Meldt het bij een van de bestuursleden: stuur een bericht via mail of telefoon. Wij zijn altijd op zoek naar gedreven leden die zich voor de vereniging willen inzetten.