Skip to content

K.V. Ons Streven

Historie Kloatschééters vereniging Ons Streven Tilligte

In de beginjaren van de 20e eeuw nam de buurtschap Tilligte deel aan verschillende uitdagingswedstrijden. Mannen als ‘Oarninks Dieks’ en het ‘Oale Groot’ zijn in de vereniging legendarisch geworden. Er waren -man tot man- wedstrijden maar ook in groepsverband tot wel 25 personen. De bekendste en meest tot de verbeelding sprekende wedstrijd waar 10 Tilligtenaren op 4 september 1919 in meespeelden, was de wedstrijd om de zilveren kloot op de Delenseweg in Arnhem. De volgende 10 mannen uit Tilligte namen deel aan deze wedstrijd:

– De gebroeders Dieks een Herman Aarnink

– Herman ten Dam (njoes)

– Dieks Scholtenhave (vader van Henny Scholtenhave)

– Jan Bodde (Mazelaand)

– Dieks ter Brink (Bekkes Dieks)

– Gerard ten Brink (Oal Kienhoesboer)

– De gebroeders Gerard en Bernardus Rekers (groot Jan)

– Jan en Gerard Busscher

Nadat in 1931 in Oldenzaal de Twentsche Klootschietersbond O.D.A. was opgericht, speelde de buurtschap Tilligte in 1931 mee in de 1e competitiewedstrijd op de Haarleheide te Reutum.

Maar blijkbaar was er gaandeweg behoefte aan meer structuur. Op initiatief van 4 personen werd in 1932 een klootschietersclub opgericht. Tijdens de oprichtingsvergadering bij café Tijink aan de Frensdorferweg schreven zich 12 leden in.

Samenstelling bestuur als volgt:

– Frans Hesselink (postbode) voorzitter,

– Herman ten Dam (njoes) secretaris,

– Bernard Postel penningmeester

– Gerard Rekers (Oale groot).

Uit een briefwisseling van 1936 blijkt dat onze vereniging destijds de naam ‘Nooitgedacht’ gebruikte. Waarschijnlijk is de vereniging vanaf 1956 de naam ‘Ons Streven’ gaan gebruiken. Deze naam is bedacht door kastelein Frans Arends, vader van Eduard Arends.

In de jaren tijdens en na de 2e wereldoorlog draaide het verenigingsleven in Tilligte op een laag pitje. De vereniging werd zelfs met de ondergang bedreigd. Totdat een paar overgebleven bestuursleden besloten om de vereniging nieuw leven in te blazen. Op 23 juli 1956 werd om 19.00 uur een vergadering belegd bij café Arends. Hier werd besloten om een nieuw bestuur te vormen dat er als volgt uitzag:

– Herman Borgerink geboren 1929, voorzitter

– Jan ten Dam 2e voorzitter

– Gerard Arends penningmeester

– Gerard Schulte secretaris

– Gerard Rekers lid

Onder aanvoering van wijlen Herman Borgerink bloeide de vereniging weer helemaal op. In zijn bestuursperiode is de huidige Poalmössbaan gerealiseerd.

Persoonlijke Bondskampioenen

Bondskampioenen van Ons Streven zijn in de loop van de jaren geweest:

Gerard ten Dam 1946

Andre Hesselink 1960

Alfons Tijink 1977

Luuk ten Dam 2011-2012-2018

Kampioen veldcompetitie

De eerste keer dat het 1e zestal van OST kampioen van de veldcompetitie van de NKB is geworden was in 1986. De spelers waren: Bennie Rekers, Alfons Tijink, Jos Tijink, Gerard Ribberink, Benno Borggreve en Harry ten Dam. (pag. 16/51)

NKB cup

Gerekend vanaf het jaar 1969 t/m het jaar 2019 was OST 18 x finalist en won het 11 x de finale. De cup met de ‘grote oren’ won OST voor de eerste keer in 1974 met de volgende spelers: Andre Hesselink, Jan Borgerink, Henk Borgerink, Jan Meyners, Frits Hesselink, Jan Mollink, Alfons Tijink en Jan ten Dam (geboren 1957).

De zogenaamde cupkoa heeft Eduard Arends in 1986 beschikbaar gesteld.

Eigen veldbaan

Met name voor de oorlog is er door de Tilligter kloatschééters vaak gebruik gemaakt van het terrein tussen Damhuis (Baks-Hendrik en Brunninkhuis (De Muller). Dat was destijds een groot onontgonnen heideveld.

Later speelde onze club haar wedstrijden op het Noord-Deurningerveld. Omdat de behoefte voor een eigen veldbaan groeide, werd er naarstig gezocht naar geschikte locaties. In de jaren ’70 werd de Witstaartweg speelklaar gemaakt maar zonder succes. Vervolgens werd de Brookweg/ Westenveldweg als wedstrijdbaan gekozen. Dit was omstreeks 1973. Een jaar later keurde de Bond deze baan af vanwege de scherpe bocht. We moesten terug naar de Noord-Deurningerbaan. In 1979 kwam de lang gekoesterde eigen baan er, de Poalmössbaan. Het was met name Herman Borgerink (Loeks Herman geb. 1929) die hier heel veel energie in heeft gestoken en samen met wethouder Aveskamp (Kappelhof) de eigen veldbaan langs de Dinkel wist te realiseren. Een knap staaltje doorzettingsvermogen.

In het kader van privatisering is de veldbaan + kleedgebouw per 1-7-2006 van de Gemeente Dinkelland gekocht. Het onderhoud van de veldbaan (met name maaien) deed onze vereniging vanaf 1 januari 2000 al zelf. Het kleedgebouw is door onze vereniging geheel in eigen beheer in 2011 verbouwd tot een gezellig clubgebouw.

In december 2007 zijn er lichtmasten naast de baan geplaatst zodat er ook getraind kon worden in de wintermaanden.

Voorzitters

De voorzitters vanaf 1932 tot heden zijn (geweest):

Frans Hesselink van 1932-1938 en 1951-1955

Jan Wermelink van 1939-1950

Herman Borgerink van 1956-1981

Jan ten Dam van 1981-1983

Herman Borgerink jr van 1983-1986

Harry ten Dam van 1987-1999

Harry Scholtenhave van 2000-2018

Bjorn ten Dam van 2019- heden

Internationale kloatschééters Marathon

In de loop van 1985/1986 werd er binnen de club steeds vaker gepraat over het organiseren van een marathon. Op initiatief van Alfons Tijink, die voor de jaarlijkse loterij van de jeugdafdeling en financieel alternatief zocht, werd een commissie samengesteld bestaande uit de volgende personen:

Alfons Tijink, Harry ten Dam, Gerard ten Dam (Oldenzaal) en Henk Steghuis. De eerste Marathon op 30 augustus 1986 met ruim 500 deelnemers was meteen een groot succes. De Marathon is nog steeds springlevend en vormt een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging.

Stamcafé

Het is niet precies bekend vanaf welk jaar café Arends (smids Eduard) als stamcafé heeft gefungeerd. In elk geval vanaf het jaar 1956 toen de vereniging nieuw leven werd ingeblazen en dat vond plaats in café Arends. Het was er altijd buitengewoon gezellig en de deur stond open van ’s-morgens vroeg tot ’s-avonds laat. En altijd een hartelijke ontvangst door Eduard en Minie. Mede vanwege de leeftijd van Eduard en Minie was het café ingaande 2006 uitsluitend nog geopend op de zondag en de maandag. In goed overleg is het clubcafé verlaten en heeft onze vereniging ingaande het seizoen 2011/2012 de ‘derde helft’ en alle overige bijeenkomsten verplaatst naar het eigen clubgebouw.

Ereleden

Hendrik Borgerink †

Gerard ten Dam sr (Denekamp) †

Gerard Arends † (benoemd tot erelid in 2000) pag113/144

Eduard Arends benoemd tot erelid in 2006; pag 114

Leden

De huidige ledenstand isals volgt:

67 actieve leden heren, 8 dames, 12 jeugdleden en 24 steunende leden.