Skip to content

Tonny Borgerink buurttoernooi

Jaarlijks wordt het Tonny Borgerink buurttoernooi verschoten rondom Tilligte. Deze ronde is vroeger opgezet door Tonny Borgerink. Dit toernooi is opgezet omdat het ledenaantal in de jaren tachtig stagneerde en zelfs iets terugliep.

Middels dit toernooi wilden we proberen Tilligtenaren in contact te brengen met onze sport. Binnen de vereniging werd elk jaar al een persoonlijke straatcompetitie verschoten voor alle actieve en steunende leden van onze vereniging, met dit toernooi wilden we iedereen bereiken. Verschillende buurten schieten de ronde tegen elkaar in een knock out systeem.

Tonny Borgerink is de grote initiator en bedenker van dit toernooi. Hij had de hele organisatie vanaf het begin in handen. Het toernooi is naar hem vernoemd sinds hij in 2009 overleden is.

Route Tonny Borgerink buurttoernooi, Start: Kantine (groene vlag)

De ronde werd vroeger verschoten over de Damweg – Hooimatenweg – Hunenborgseweg. De laatste jaren wordt de ronde verschoten bij de kantine. Men schiet dan over de baan – Ottershagenweg – Kerspelweg – zandweg Kerspelweg Gruttoweg – Gruttoweg – Frensdorferweg. De organisatie is tegenwoordig in handen van de wedstrijdcommissie in samenwerk met Frans Veldhuis.

In 2020 en 2021 is het buurttoernooi wegen COVID-19 helaas niet doorgegaan.