Skip to content

Uitnodiging algemene ledenvergadering 17 mei 2023

Woensdagavond 17 mei om 20.00 uur is de jaarlijkse ledenvergadering voor alle leden van Ons Streven.

Agenda:

 • 1. Opening door de voorzitter
 • 2. Notulen vorige jaarvergadering
 • 3. Jaarverslag van de secretaris
 • 4. Jaarverslag van de penningmeester
 • 5. Verslag van de kascommissie en dechargering van de penningmeester. Verkiezing kascommissie
 • 6. Bestuurssituatie
 • 7. Verslag wedstrijdcommissie
 • 8. Verslag dames
 • 9. Verslag jeugd
 • 10. Verslag accomodatiecommissie en plannen waterschap
 • 11. Verslag marathoncommissie
 • 12. Bondsituatie NKB/KTO
 • 13. Jubilarissen
 • 14. Mededelingen
 • 15. Rondvraag
 • 16. Sluiting

We zien jullie graag op 17 mei op 20.00 uur in het clubgebouw!