Skip to content

Update baanverlichting

Op dit moment is de onderhoudsploeg druk bezig met het renoveren en uitbereiden van de baanverlichting. Er worden 5 masten bij geplaatst, zodat de baan verlicht wordt tot in de eerste bocht.

Daarnaast worden er elke lampen vervangen door LED verlichting en zal in de loop der jaren de andere verlichting vervangen worden door LED.

Begin volgend seizoen is de uitbereiden gereed voor de training